פרויקט עדות http://edootproject.com תיעוד ההיסטוריה של עם ישראל Wed, 16 Jul 2014 09:34:50 +0000 he-IL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6.12 הקהילה היהודית באתיופיה והעלייה לישראל http://edootproject.com/139/%d7%94%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%a8/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%2594%25d7%25a7%25d7%2594%25d7%2599%25d7%259c%25d7%2594-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%2594%25d7%2595%25d7%2593%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%2591%25d7%2590%25d7%25aa%25d7%2599%25d7%2595%25d7%25a4%25d7%2599%25d7%2594-%25d7%2595%25d7%2594%25d7%25a2%25d7%259c%25d7%2599%25d7%2599%25d7%2594-%25d7%259c%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25a8 http://edootproject.com/139/%d7%94%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%a8/#respond Tue, 29 May 2012 07:52:31 +0000 http://edootproject.com/?p=139 להמשיך לקרוא ]]>

כותרת העדות: הקהילה היהודית באתיופיה והעלייה לישראל
שם פרטי: רחמים (מהרטו) Rachamim
שם משפחה: אלעזר (מוצ'נק) Elazar
תאריך לידה: ככל הנראה 1958 (רישום: 1948)
מקום לידה: סקלט, אתיופיה Sekalt
מי העד: רחמים אלעזר, בן הקהילה היהודית באתיופיה
מהו האירוע המתועד: החיים בקהילה היהודית הכפרית באתיופיה, עלייה לישראל, קליטה בישראל
מתי התרחש האירוע המתועד: ככל הנראה בין השנים 1958 ועד סוף שנות השבעים
היכן התרחש האירוע המתועד: סקלט, אתיופיה / גונדר, אתיופיה / אדיס אבבה, אתיופיה / מכמורת ישראל / תל אביב, ישראל
כרוניקת האירוע המתועד: חיים בקהילה היהודית הכפרית בכפר סקלט באתיופיה, לימוד בבית ספר עברי באתיופיה, עלייה לישראל, קליטה בישראל
שם מתעד: סיני גז
תאריך תיעוד: 16/05/2012
מקום תיעוד: תל אביב , בית העד

]]>
http://edootproject.com/139/%d7%94%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%a8/feed/ 0
זמר עברי בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל http://edootproject.com/130/%d7%96%d7%9e%d7%a8-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%2596%25d7%259e%25d7%25a8-%25d7%25a2%25d7%2591%25d7%25a8%25d7%2599-%25d7%2591%25d7%25a9%25d7%25a0%25d7%2595%25d7%25aa%25d7%2599%25d7%2594-%25d7%2594%25d7%25a8%25d7%2590%25d7%25a9%25d7%2595%25d7%25a0%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%25a9%25d7%259c-%25d7%259e%25d7%2593%25d7%2599%25d7%25a0%25d7%25aa-%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25a8 http://edootproject.com/130/%d7%96%d7%9e%d7%a8-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8/#respond Wed, 16 May 2012 08:02:53 +0000 http://edootproject.com/?p=130 להמשיך לקרוא ]]>

 

 

 

 

.

כותרת העדות: זמר עברי בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל
שם פרטי: יוסי Yossi
שם משפחה: ואלד Wald
תאריך לידה: 1935
מקום לידה: בוקרשט, רומניה
מי העד: יוסי ואלד
מהו האירוע המתועד: החיים ברומניה בזמן מלחמת העולם השנייה, חיים במחנה באפלדורן, הולנד לקראת עלייה לישראל, עלייה לישראל, גיוס לצוות הווי נח"ל, שירות כמדריך מוזיקלי בלהקת הנח"ל, ערבי שירה בציבור בעשורים הראשונים למדינת ישראל
מתי התרחש האירוע המתועד: 1943 – 1956
היכן התרחש האירוע המתועד: בוקרשט, רומניה / אפלדורן, הולנד / תל אביב, ישראל / קיבוץ דוברת, ישראל
כרוניקת האירוע המתועד: חיים בבוקרשט, רומניה בזמן מלחמת העולם השנייה, מעבר למחנה באפלדורן, הולנד, עלייה לישראל, גיוס לצוות הווי נח"ל, שירות כמדריך מוזיקלי בלהקת הנח"ל, ערבי שירה בציבור בעשורים הראשונים למדינת ישראל
שם מתעד: סיני גז
תאריך תיעוד: 13/05/2012
מקום תיעוד: תל אביב , בית העד

]]>
http://edootproject.com/130/%d7%96%d7%9e%d7%a8-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8/feed/ 0
החיים בכפר חיים בתקופת המנדט הבריטי והקמת מדינת ישראל http://edootproject.com/121/%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%98-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99-%d7%95%d7%94/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%2594%25d7%2597%25d7%2599%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%2591%25d7%259b%25d7%25a4%25d7%25a8-%25d7%2597%25d7%2599%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%2591%25d7%25aa%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%25a4%25d7%25aa-%25d7%2594%25d7%259e%25d7%25a0%25d7%2593%25d7%2598-%25d7%2594%25d7%2591%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%2598%25d7%2599-%25d7%2595%25d7%2594 http://edootproject.com/121/%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%98-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99-%d7%95%d7%94/#respond Thu, 26 Apr 2012 05:56:27 +0000 http://edootproject.com/?p=121 להמשיך לקרוא ]]>

כותרת העדות: החיים בכפר חיים בתקופת המנדט הבריטי והקמת מדינת ישראל
שם פרטי: שושנה
שם משפחה: ירון (שם נעורים: שי)
תאריך לידה: 1939
מקום לידה: כפר חיים, ישראל
מי העד: שושנה ירון, ילדה בכפר חיים בתקופת המנדט הבריטי
מהו האירוע המתועד: החיים בתקופת המנדט הבריטי (1939-1948), הקמת מדינת ישראל (1948), תקופת הצנע (החל מ1949), העפלה ועליות (לאורך כל התקופה)
מתי התרחש האירוע המתועד: 1939 – 1950
היכן התרחש האירוע המתועד: מושב כפר חיים
כרוניקת האירוע המתועד: שושנה מתארת את חייה במושב כפר חיים בזמן המנדט הבריטי, מתוארת קבלת הידיעות הראשוניות ליישוב על מאורעות השואה, מתואר מחסום בריטי בכניסה לחדרה ואירועי השבת השחורה. שושנה מתארת את ההכרזה על תוכנית החלוקה בכ"ט בנובמבר 1947, את ההעפלה ליישובים סמוכים, את העליות לפני קום מדינת ישראל ואחריה ואת תקופת הצנע
שם מתעדים: סיני גז ואליהו לאב
תאריך תיעוד: 23-04-2012
מקום תיעוד: תל אביב , בית העדה

]]>
http://edootproject.com/121/%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%98-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99-%d7%95%d7%94/feed/ 0
פלישת צבא גרמניה לצ'רנוביץ, החיים במחנה הריכוז, תום מלחמת העולם השנייה ועלייה לישראל http://edootproject.com/73/%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%a6%d7%91%d7%90-%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a5-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%a0%d7%94/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%25a4%25d7%259c%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25aa-%25d7%25a6%25d7%2591%25d7%2590-%25d7%2592%25d7%25a8%25d7%259e%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%2594-%25d7%259c%25d7%25a6%25d7%25a8%25d7%25a0%25d7%2595%25d7%2591%25d7%2599%25d7%25a5-%25d7%2594%25d7%2597%25d7%2599%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%2591%25d7%259e%25d7%2597%25d7%25a0%25d7%2594 http://edootproject.com/73/%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%a6%d7%91%d7%90-%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a5-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%a0%d7%94/#respond Fri, 24 Feb 2012 12:57:40 +0000 http://edootproject.com/?p=73 להמשיך לקרוא ]]>

כותרת העדות: פלישת צבא גרמניה לצ'רנוביץ, החיים במחנה הריכוז, תום מלחמת העולם השנייה ועלייה לישראל
שם פרטי: ZENI ז'ני
שם משפחה: קליינמן KLEINMAN (שם נעורים) רוזנשטיין (שם נוכחי) ROZENSTEIN
תאריך לידה: 11/04/1935 בתעודת הזהות מופיע התאריך 15/01/1935 לזכר אחותה.
מקום לידה: צ'רנוביץ, רומניה (כיום, אוקראינה) CHERNIVTSI
תאריך עלייה: 16/08/1950
מי העד: ז'ני רוזנשטיין
מהו האירוע המתועד: החיים בצ'רנוביץ לפני פלישת הצבא הגרמני במלחמת העולם השנייה, במהלך הפלישה, החיים במחנה הריכוז, התקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה ועלייה לישראל
מתי התרחש האירוע המתועד: 1940 – 1950
היכן התרחש האירוע המתועד:
צ'רנוביץ – 1940 – 1941
מוגילוב-פודולסק Mogilev-Podolski – 1941 – 1945
עלייה לישראל 1950
כרוניקת האירוע המתועד: ילדות בצ'רנוביץ, פלישת הצבא הגרמני לצ'רנוביץ, חיים במחנה ריכוז, שחרור המחנה, עלייה לישראל
שם מתעדים: סיני גז ושיר גז
תאריך תיעוד: 07/02/2012
מקום תיעוד: תל אביב. מגורי העדה.

]]>
http://edootproject.com/73/%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%a6%d7%91%d7%90-%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a5-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%a0%d7%94/feed/ 0
הקמת היישוב חרובית (תרס"ג) בחבל ימית ופינוי היישוב אוגדה http://edootproject.com/61/%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%a8%d7%a1%d7%92-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%9c-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%99/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%2594%25d7%25a7%25d7%259e%25d7%25aa-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%2595%25d7%2591-%25d7%2597%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%2591%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%25aa%25d7%25a8%25d7%25a1%25d7%2592-%25d7%2591%25d7%2597%25d7%2591%25d7%259c-%25d7%2599%25d7%259e%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%2595%25d7%25a4%25d7%2599 http://edootproject.com/61/%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%a8%d7%a1%d7%92-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%9c-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%99/#respond Fri, 24 Feb 2012 12:33:41 +0000 http://edootproject.com/?p=61 להמשיך לקרוא ]]>

כותרת העדות: הקמת היישוב חרובית (תרס"ג) בחבל ימית ופינוי היישוב אוגדה
שם פרטי: משה MOSHE
שם משפחה: גז GUEZ
תאריך לידה: 28-01-1944
מקום לידה: סוס, תוניסיה
תאריך עלייה: 1955
מי העד: משה גז, מדריך חקלאי ומרכז המשק של חרובית
מהו האירוע המתועד: קבלת היאחזות נח"ל והפיכתה למושב חקלאי בחבל ימית
מתי התרחש האירוע המתועד: 1978 – 1981
היכן התרחש האירוע המתועד: מושב חרובית, דרומית לפתחת רפיח, בין דקלה לנאות סיני לשעבר
כרוניקת האירוע המתועד: בשנת 1978 פנה אל משה, ניצן בן שושן, שהיה מרכז גרעין עלייה ליישוב של תושבים מערד, כשמשה ומשפחתו גרו בתלמי יפה. בן שושן ביקש ממשה עזרה בהקמת יישוב חקלאי בסיני. משה התלהב לקחת חלק בהקמת יישוב בארץ ישראל. לאחר חודשיים, בסביבות יוני 1978, הגיעו משה ומשפחתו למרכז אבשלום בפתחת רפיח, שם התגוררו. מרגע זה החלה הקמת היישוב שעד אותו רגע היה היאחזות נח"ל. היישוב הוקם על ידי תנועת ההתיישבות של חירות-בית"ר.
הגרעין הראשון של המתיישבים היה מורכב מ16 משפחות כשהמטרה הייתה להרחיב את היישוב ל30 משפחות. למתיישבים לא היה ידע חקלאי והתפקיד של משה היה להדריך אותם, מרגע קבלת השטח, ללמד לזרוע, לשתול אילו גידולים ולהדריך את התהליך כולו. עיקר הגידולים היו: פלפלים, עגבניות, חצילים ולאחר מכן פרחים (חרציות, עדעד כחול,סייפנים וגיבסנית). המתיישבים קיבלו הנחיות מדי יום.
אוגדה – 1979 – מרכז משק וגזבר אחראי על שלב הפינוי
שם מתעד: סיני גז
תאריך תיעוד: 13-01-2012
מקום תיעוד: מושב נתיב העשרה, בית העד

 

]]>
http://edootproject.com/61/%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%a8%d7%a1%d7%92-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%9c-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%99/feed/ 0
מה זה פרויקט עדות ? http://edootproject.com/41/%d7%9e%d7%94-%d7%96%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%259e%25d7%2594-%25d7%2596%25d7%2594-%25d7%25a4%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%2599%25d7%25a7%25d7%2598-%25d7%25a2%25d7%2593%25d7%2595%25d7%25aa http://edootproject.com/41/%d7%9e%d7%94-%d7%96%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa/#respond Thu, 05 Jan 2012 20:27:53 +0000 http://edootproject.com/?p=41 להמשיך לקרוא ]]> פרויקט עדות נועד לחזק את הקשר בין הדור הצעיר לבין ההיסטוריה של עם ישראל באמצעות תיעוד עדים, אנשים שהיו וחוו את ההיסטוריה של עם ישראל על בשרם, והפצת העדויות הללו על גבי רשת האינטרנט. מטרתו המרכזית של הפרויקט היא תיעוד ההיסטוריה של עם ישראל בוידאו, תמונות ומלל על ידי הדור הצעיר, תלמידי ישראל וסטודנטים ישראלים ויהודים. חלק בלתי נפרד מהפרויקט הוא הפצת תיעוד ההיסטוריה של עם ישראל והנגשתה באמצעות רשת האינטרנט.

כל העדויות פתוחות לשימוש הציבור.

]]>
http://edootproject.com/41/%d7%9e%d7%94-%d7%96%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa/feed/ 0